E-mail: info@ahmath.com

AhMath Real than i, rational than π

hide this To provide the best possible private online and in-person education for our students, we are looking for experienced teachers. Vacancies are available throughout the year. To join our team, please first fill in this form, then email your application letter enclosing a detailed CV to recruit@ahmath.com.
Should you have any inquiries, please email info@ahmath.com.

AhMath Learning Center

406*
# of Lessons Completed
42**
# of HQ Teachers
5
# of Countries Served

(*) Increasing daily,  (**) Increasing weekly.

Below you'll find the details of the subjects (SAT, ACT, IB, IGCSE, GRE, GMAT, SSAT, LSAT, DSE, Mathematical & Science Olympiads, Mathematical Games, English, Turkish, Web Programming (HTML5, CSS3, PHP7), Lego and Robotics, Calligraphy, Ebru, Cooking) we offer. When you click on the subject name (under the tab of each subject), you'll directed to another page where you can get more info about that subject.

When you go over the names of our highly qualified teachers you will see tooltips with some icons:
R stands for registered teacher in Hong Kong
P stands for permitted teacher in Hong Kong
🌐 means the teacher is able to give online lessons.
In each tooltip you'll also find the teacher's rate for that subject.

Online Classes

headphone We offer online courses to meet your needs, wherever you are at. We use the best browser-based online collaboration tool that is perfect for online tutoring. It features live audio, chat, whiteboard, image sharing, document sharing and more. You do not need to install anything on your computer. These online courses are well-suited for use in full-time online, blended, and traditional classroom environments. What you need are only a headphone and an internet connected computer.

One on One Lessons

Some of the Many Benefits of One-on-One Lessons:

  • The teacher can focus on your very unique abilities, your strengths, and the areas you specifically need to work on.
  • As a result of having your tutor focus on your strengths and unique style of learning, you may improve faster than if you study in a group.
  • You can participate in the choosing of lesson topics and subjects with your teacher, and study things that YOU find interesting.
  • If you need a subject for a specific job or situation at work (Exam, presentation, Job Interview) your private teacher can focus on that area alone.
  • You can ask the teacher for as much correction and explanations as you want without worrying about the other students in the class.
  • You can go at your own pace – if it's too fast or complicated, you can slow down! And if it is too easy, you can always have your teacher make the class for challenging.
  • You can bring your own materials into class, like emails, projects you need to present, work documents and manuals. Your teacher can prepare tailor-made lessons for you using these materials.
  • There are often fewer distractions in class, and private lessons are often more intensive. This makes the learning process faster and more effective.
  • The rate of absenteeism is lower. How many times you've invested in a system that didn't work for you? Most of methods and systems to learn any subject do work, but failing to consistently do it is what prevents the student from achieving goals. Since your private teacher goes to your office or home, you will be less likely to lose classes and therefore it will be more effective.
To provide the best private education possible for our students we are looking for experienced teachers (especially IB HL Business and HL Economy).
Vacancies are available throughout the year. To join our team please first fill in this form, then, email your application letter enclosing a detailed CV to recruit@ahmath.com.
If you have any inquiries, please e-mail info@ahmath.com.

Highly Qualified Teachers

hide this To provide the best possible private online and in-person education for our students, we are looking for experienced teachers. Vacancies are available throughout the year. To join our team, please first fill in this form, then email your application letter enclosing a detailed CV to recruit@ahmath.com.
Should you have any inquiries, please email info@ahmath.com.

Ahmet Arduc, Mathematics Teacher

Ahmet Arduc

Subjects: Mathematics, Coding
Medium of Instruction: English, Turkish
Active Class: IB Math (Free)
Question Writer (# of Questions: 540)

[ENG] Ahmet is a mathematics teacher with more than 25 years of experience in teaching SAT, ACT, IB (SL/HL), HSC, IGCSE, HKDSE, GRE, GMAT, SSAT, ISEE, PSLE, LSAT, Mathematical Games, Coding and Web Programming, nurtured students from Year 1 to Year 13. He is an author/co-author/editor of 9 mathematics books and a chess book.

Ümit Mete, Chemistry Teacher

Ümit Mete

Subject: Chemistry

Medium of Instruction: English, Turkish

Active Class: IB, SAT, AP Chemistry (Free)

[ENG] Ümit is a highly qualified Chemistry teacher with 25+ years of experience in teaching Chemistry to secondary school students. Since he graduated from the University of Marmara, he nurtured many students for the SAT, AP, AL and IB SL/HL Chemistry exams. We believe that his friendly personality and calm temperament is very harmonious with the requirement of a good teacher.

Irfan Siap, Math Professor

Irfan Siap

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Turkish

[ENG] Irfan is a Math Professor holding a Ph.D. in Mathematics with an experience of over 20 years in teaching and instructing mathematics both in university colleges and high/middle schools. He has taught classes in the USA (Ohio State University). He has taught a variety of university courses (Calculus (all levels), Linear Algebra, Differential Equations, Discrete Mathematics, Statistics), and university preparatory courses on IB Math (HL/SL/AA/AI 2020 new program), AP Calculus, SAT, ACT....

Read more
Yeşim Özkaya, Mathematics Teacher

Yeşim Özkaya

Subject: Mathematics
Medium of Instruction: Turkish
Question Writer (# of Questions: 30)

[TUR] 1999 Marmara Üniversitesi İngilizce Matematik Öğretmenliği mezunudur. 21 yıldır İstanbul’da kolejlerde ortaokul ve lise matematik öğretmenliği yapmaktadır. 2 yıldır Türk Beyin Takımı Marmara Bölgesi formatör koordinatörüdür. Kanguru Matematik Yarışması danışma kurulu üyesidir. Eğitimlerini Türkçe olarak 6 yaş - 14 yaş arası öğrencilerle akıl oyunları, 3. sınıftan 10. sınıfa kadar öğrencilerle matematik dersini çevrimiçi veya yüz yüze vermeye devam etmektedir. Sertifikalı bir eğitim koçu olarak öğrencilerine sınav danışmanlığı vermektedir.

Beyza Gürbüz, Mathematics Teacher

Beyza Gürbüz

Subject: Mathematics
Medium of Instruction: Turkish
Question Writer

[TUR] Beyza, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Çeşitli okullarda 17 yıldır matematik öğretmenliği yapmaktadır. Kanguru Matematik Yarışması danışma kurulu üyeliği, Destination Imagination Türkiye yönetim kurulu üyeliği, Hayal Gücüne Yolculuk Derneği değerlendirme kurulu üyeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği (Ytumed) üyeliği bulunan Beyza, ileri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca ve Yunanca bilmektedir.

Shahida Nurmatova, English Teacher

Shahida Nurmatova

Subject: English

Medium of Instruction: English

[ENG] A committed and determined veteran English Language teacher with 17+ years of experience teaching SAT, TOEFL, General English, and Creative Writing; holds a TESOL Certification and applies PBLs (Project Based Learning and Problem Based Learning) in her both actual and virtual classes to engage learners into the topic and make the sessions fun. Being a friendly natured person, she also tutored individual students of all ages starting from primary schoolers to middle-aged and above learners; ...

Read more
Caed Mark Medul Mendoza, Mathematics Teacher

Caed Mark Medul Mendoza

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Filipino

Question Writer (# of Questions: 21)

[ENG] Caed Mark is a Math enthusiast from the Philippines. He is an engineer and now a mathematics teacher because of his love for math. He taught different age groups from elementary to secondary level. He had experience in tutoring students, preparing for their exams, and also Math contests. He believes that everyone should love mathematics because "math is fun". 🙂

Reygan Medina Dionisio, Mathematics Teacher

Reygan Medina Dionisio

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Filipino

[ENG] Reygan Medina Dionisio is a Mathematics teacher and instructor with an experience of over 10 years. He taught junior and senior high school level Mathematics. He passed the 3rd Kyu (Suken) Mathematics Test in both calculation and application skills. He is a Trainer in Mathematics MTAP-Math Challenge (MMC). Reygan is a Resource Speaker and facilitator. He loves attending national and international seminars about teaching and learning Mathematics. He has great experience in teaching, coaching, and tutoring students having ...

Read more
Isaiah James Maling, Mathematics Teacher

Isaiah James Maling

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Filipino

Question Writer (# of Questions: 20)

[ENG] Isaiah James Maling is a Software Analyst and an Electronics Engineer. He has a 94.40% rating in the October 2012 ECE board exam. He is a National Math Count Champion in the Philippines in 2011. He is also a speaker and facilitator in various Math Enhancement Seminars all over the Philippines. He loves Math so much that even in his dreams he is solving recreational Math problems. He believes in the saying that "Train Hard, Win Easy. Train Easy, Win Hard." For him, math is life and he is always sharing his knowledge in Math through his Facebook and his YouTube channel.

Suman Choudhary, Biology Teacher

Suman Choudhary

Subject: Biology

Medium of Instruction: English

[ENG] Suman is a qualified, experienced, and approachable Biology teacher with 6+ years of experience in teaching Biology in IB International schools in different countries. She is fascinated by science and uses examples from everyday situations and current events to make it relevant and accessible to young people. Suman’s enthusiasm helps her students to engage really well with difficult topics, and she hopes to pass on some of her passion for science over the course of her lessons. ...

Read more
Dogan Kara, Arabic Teacher

Doğan Kara

Subject: Arabic

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Doğan Kara ilahiyat mezunudur. Yurt dışında Arapça eğitimi almış, Arapça dilinin gramer kuralları, muhadese (konuşma), klasik eserler (tefsir, hadis, kelam, İslam tarihi) dersleri verir. "YDS Arapça çözümlü 5 Özgün Deneme Sınavı" kitabının yazarıdır.

Büşranur Mete, Mathematics Teacher

Büşranur Mete

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Büşranur Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. Yaklaşık 5 yıldır ortaokul ve lise öğrencilerini sınıf dersleri ve özel derslerle LGS ve YKS sınavlarına hazırlar, çalışma programlarını hazırlamada yardımcı olur. Öğrencileri tarafından güleryüzlü ve iletişimi kuvvetli bulunur.

Ketki Singh, Music Teacher

Ketki Singh

Subject: Music

Medium of Instruction: English

[ENG] Ketki Singh is an India (Delhi) based artist. She has done her graduation in Indian classical music from Gandharva Mahavidyalaya in 2018. She is a performer, singer, composer & writer. She has also performed for Vidhan sabha in 2019. She has received a scholarship from CCRT & DELHI GOVERNMENT in Indian classical music. She teaches many forms of Indian Music like Indian Classical Music, Light Music, Folk Music, Bollywood Music. She teaches western music as well. Music Instruments used...

Read more
Gazi Akkaş, Biology Teacher

Gazi Akkaş

Subject: Biology

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Gazi Akkaş eğitim koçluğu sertifikası sahibi, 22 yıllık bir biyoloji öğretmenidir. Uzun yıllar Kayseri'de görev yapmıştır. Üniversite hazırlık kursları, ara sınıflar takviye dersleri ve yetiştirme kurslarına katılmıştır. TÜBİTAK'tan Biyoloji Kayseri birinciliği almıştır.

Mathematics Teacher

Neslihan Begüm Büke

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish, English, French

[ENG] Neslihan Büke is a senior at Galatasaray University, which is a francophone university. She has 8 years of experience in tutoring middle and high school students. She can tutor in three different languages, which are; Turkish, French, and English. She knows how struggling it can get when one is a student because she is still in college as-well. Therefore, she can understand those students and communicate with them much better, whilst being very helpful in solving their problems.

Vahit Arslan Doğruer, Mathematics Teacher

Vahit Arslan Doğruer

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Vahit Arslan Marmara Üniversitesi İngilizce Matematik Öğretmenliği mezunudur. Bugün itibariyle gerek özel okullarda gerekse birebir özel derslerde matematik öğretimine ve öğrenimine devam ediyor. Her insanın parmak izi gibi özel bir yapıya sahip olduğuna ve her öğrencisinin matematik başarısına bağlı olmaksızın insan olduğu için saygıyı ve sevgiyi hak ettiğine inanır. 5-9 sınıf düzeyinde ara sınıf ders takviye ve sınavlara hazırlık konusunda tecrübelidir.

Janette Regencia, English Teacher

Janette Regencia

Subject: English

Medium of Instruction: English

[ENG] Janette Regencia is an experienced English instructor with a vast experience in teaching foreign students of all levels (adults, teens, children). She is a TESOL certificate holder and has been teaching General English, IELTS, and TESOL. She was an IELTS Coordinator and has authored IELTS modules called “IELTS Academic” and “IELTS General Training” to help students ace the exam. She also authored a TESOL module to help English teachers excel in teaching. She does tailored instructions that fit her students’ needs. She makes learning English fun, exciting, and interesting!

Ece Ödeş, Mathematics Teacher

Ece Ödeş

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Ece Ödeş Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Pedagojik formasyonunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Her seviyede öğrenci grubu ile çalışmış olan Ece, işini seven ve gelişime açık bir matematik öğretmenidir. Halen İstanbul'da bir özel okulda zümre başkanı olarak görev yapmaktadır.

Aslı Dinler, Mathematics Teacher

Aslı Dinler

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Aslı, Celal Bayar Üniv. Matematik Bölümü mezunudur. Formasyon eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, ardından yüksek lisansını Celal Bayar Üniv. Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Rurh Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği okumuş, daha sonra Dortmund Teknik Üniversitesi'nde Matematik alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Çeşitli okullarda 8 yıldır öğretmenlik yapan Aslı, 3. sınıftan 8. sınıfa ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere matematik derslerinde yardımcı olmaktadır. Aslı akademik seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.

Mithat Yılmaz, Mathematics Teacher

Mithat Yılmaz

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunudur. 12 yıldır öğretmenlik yapmaktadır. İlkokuldan beri Matematik ile ilgili olup lisede yatılı olarak Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okurken arkadaşlarına yurtta sürekli Matematik ve Geometri anlatan, Matematik ve Geometri’yi çok seven, herhangi bir bireye aktarabildiğinde inanılmaz bir şekilde mutlu olan Mithat öğretmen, üniversite sınavına büyük emekler vererek hazırlanıp ciddi bir sıralama yapmış, fakat olması gereken mesleği seçip Marmara Matematik Öğretmenliği'ni seçmiştir. ...

Read more
Ersan Demirdalıç, Mathematics Teacher

Ersan Demirdalıç

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish, English

Question Writer (# of Questions: 6)

[ENG] Ersan Demirdalıç is a mathematics teacher with more than 20 years of experience. He prepares the candidates of SAT, YÖS, IB, TYT, AYT, LGS to these exams, and gives private lessons to students aged from 10 to 20 at all levels. He has many printed publications and questions. He is currently preparing publications for children who have difficulty in learning mathematics. He may teach mathematics in Turkish and in English.

Ayfer Bilgi, Teacher of Turkish Philology

Ayfer Bilgi

Subjects: Turkish Language and Literature, Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Ayfer Bilgi Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 2015 mezunudur. 2016 yılında Pedagojik formasyonunu Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ağırlıklı olarak LGS gruplarına Türkçe dersleri veren Ayfer öğretmen, Uludağ ve Hacettepe üniversitelerinde mühendislik eğitimi almış olmasının avantahı ile Türkçe dışında Matematik ve Geometri dersleri de vermektedir. Online ders tecrübesi ile öğrencilerine hizmet veren Ayfer öğretmen, halen bir özel okulda görev yapmaktadır.

Mehmet Emin Dağbağlı, Mathematics Teacher

Mehmet Emin Dağbağlı

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Mehmet Emin, TYT, YKS, KPSS, LGS, DGS, ALES dersleri yanında üniversite öğrencilerine Matematik-1 ve Matematik-2 dersleri de vermektedir. Öğretmenlik mesleğini 15 yıldır severek yerine getiren Mehmet Emin öğretmen, online ders konusunda da oldukça tecrübelidir. Tamamladığı öğrenci koçluğu eğitimi sayesinde öğrenci takibi ve yönlendirme hizmetlerini profesyonel olarak yürütmektedir. Eksiklerinizi sistemli çalışmalarla tamamlayacak, hayallerinize Mehmet öğretmen ile kavuşacaksınız.

Adem Çağlayan, Mathematics Teacher

Adem Çağlayan

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Adem Çağlayan, on üç yıldır sınavlara hazırlık kapsamında Mat1, Mat2 ve Geometri öğretmeni olarak çalışmaktadır. İnteraktif öğretim program ve materyallerini derslerinde ustalıkta kullanabilmektedir. Şu an çalıştığı kurumun tek Mat-2 öğretmenidir. Hali hazırda bu süreçte öğrencileri ile Zoom (uzaktan eğitim platformu) yanı sıra Smart Notebook akıllı interaktif tahta programını kullanarak derslerine devam etmektedir.

Harvey Lloyd Batoon, Mathematics Teacher

Harvey Lloyd Batoon

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English

[ENG] Harvey is a professional mathematics teacher who was a top notcher in the Licensure Examination for Teachers in March 2016. He has been in the profession for five years. Harvey has already taught varied learners from Elementary, Middle School, Highschool, Senior High School, and College/University, both public and private institutions. He is a tutor who has already participated as a National Quiz Bee coach and has been conducting a Mathematics majorship review for preservice teachers taking Licensure exams. He’s been teaching currently in International Schools teaching SAT, AP Calculus, and other Maths.

Tamer Ölmez, Mathematics Teacher

Tamer Ölmez

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] 2001 yılından beri MEB'e bağlı çeşitli liselerde matematik öğretmenliği yapmıştır. Şu an İzmir’de bir lisede görev yapmaktadır. 7.sınıflar, LGS, lise ara sınıflar, TYT, AYT, DGS ve ALES’e hazırlanan bir çok öğrenciye ders vermiş ve vermektedir. Öğrencilerine tablet ve grafik tablet üzerinden de online dersler verip online testler yapmakta, sonuç analizlerini öğrencileri ve velileriyle paylaşmakta ve başarılarını artıracak çalışmalar yapıp çalışma programları hazırlamaktadır. ...

Read more
Ender Özdemir, Mathematics Teacher

Ender Özdemir

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish, English

[ENG] Ender ÖZDEMİR is a mathematics teacher with more than 25 years of experience in teaching Mathematics and has a master's degree in Applied Mathematics. He has many experiences of preparing candidates for national Mathematics competitions, and his students were successful in TYT, AYT, YÖS, Mathematical Olympiads, and Math Kangaroo Contest. He is also the author of 'Akıllı Geometri Kitabı,' a kind of smart notebook of teaching high school Geometry. He may teach mathematics in Turkish and in English.

Neşe Gönül, Mathematics Teacher

Neşe Gönül

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Neşe Gönül Ankara Eryaman'da özel bir kurumda ilköğretim matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 2013 Yılı Eğitimde Değişim Hareketi Türkiye Birinciliği bulunan Neşe öğretmen, çevrimiçi olarak ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik dersleri vermenin yanında beceri temelli (yeni nesil) soru çözümü ve LGS hazırlık çalışmaları yürütmektedir.

Mehmet Ali Süleymanoğlu, Geography Teacher

Mehmet Ali Süleymanoğlu

Subject: Geography

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] Mehmet Ali, KATÜ Coğrafya Öğretmenliği mezunudur. 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun öğrencileri TYT, AYT gibi sınavlara hazırlamaktadır. 22 senelik tecrübesine bağlı olarak farklı seviyedeki öğrencilere hitap edebilmektedir. Öğrencilerin coğrafyayı bir ders olarak değil, bir bilim olarak görmesini amaçlamaktadır.

Ercan Şenişçi, Mathematics Teacher

Ercan Şenişçi

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English

[TUR] Ercan Şenişçi is a math teacher and has a master's degree in mathematics. He has been teaching mathematics for 22 years. He had taught at international schools all over the world. He is experienced in teaching SAT Math, ACT Math, IB Mathematics, AP Calculus.

Osman Muaz Kuyumcu, Chinese Teacher

Osman Muaz Kuyumcu

Subject: Chinese

Medium of Instruction: Turkish, Chinese

[TUR] Osman Muaz Kuyumcu Shaanxi Normal Üniv. Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Şu an aynı üniversitede Karşılaştırmalı Eğitim yüksek lisans 2. Sınıf öğrencisidir. 6 yıldır Çin'de okuyan Muaz, Çin'e geldiğinden bu yana Çince ve Çin kültürüne hayrandır. 5 yıldır Çince öğretme üzerine özel dersler veren ve Çinceyi iyi konuşan Muaz'ın yakın zamanda açmış olduğu "Çin’e Dair" adlı YouTube kanalında hali hazırda "Sıfırdan Çince Öğreniyorum" isimli bir eğitim seti bulunmakta ve online siteler üzerinden...

Read more
Umut Kalaycı, Mathematics Teacher

Umut Kalaycı

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Turkish

[ENG] Umut KALAYCI is a Maths Teacher with 20+ years of experience in teaching Mathematics from TURKEY. He gave courses in SAT, Maths I in English. He supports interactive technologies in EDUCATION. Education is his lifestyle. He says ‘I AM a TEACHER and this not just a JOB.’

Rahime Belin Aksu, Primary Teacher

Rahime Belin Aksu

Subject: Primary Teacher

Medium of Instruction: English

[ENG] Belin has six years of experience as a Primary Teacher. She taught different age groups from grade 1 to grade 6 in many international schools in Cambodia. She can teach Mathematics, Science, English, and Social Studies for K-5 students and English subject for upper levels (K-12).

Özgür Emek, Mathematics Teacher

Özgür Emek

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Turkish

[ENG] Ozgur is a math teacher who has been teaching math for 17+ years. He has experience both in high school and elementary Mathematics. He had courses in SAT examination and Mathematical Olympiads for years (with lots of success certificates). He is still Head of the Mathematics Department in his schools. He is a very energetic, sympathetic, and funny teacher. He likes the methods that keep the subject taught to be remembered even years later, for instance, some slogans that remind the concept. He is good at asking ...

Read more
Fatma Duran Çiliv, Mathematics, Science, English, and Turkish Teacher

Fatma Duran Çiliv

Subject: Mathematics, Science, English, and Turkish

Medium of Instruction: Turkish, English

[ENG] Fatma is a talented and engaging tutor with more than nine years of experience in teaching Maths, Science, English, and Turkish at international background tutoring in private schools. She teaches different ages (4-14) groups. She is very passionate about making a real difference to young people's lives through teaching—inspiring pupils of lower ability to achieve higher grades through fun and engaging lessons.
Fatma has dedicated her career to teaching young children how to improve their skills. She attended Dokuz Eylul...

Read more
Ubeydullah Şark, Python Enthusiast

Ubeydullah Şark

Subject: Coding (Python)

Medium of Instruction: English

[ENG] Ubeydullah is a Python enthusiast who lived with programming his whole life. He studied Olympiad of Informatics at high school and learned the languages C and C++. In his master's in FinTech, he spent a considerable amount of time learning and teaching Python programming language. He likes to engage with students thoroughly and does not leave anyone behind in the class.

Cihan Mert, Mathematics, Coding Teacher

Cihan Mert

Subjects: Mathematics, Coding

Medium of Instruction: English, Turkish

[ENG] Cihan Mert is a mathematics teacher with more than 20+ years of experience in teaching mathematics and computer science courses both in university and high/middle schools. He has a master's in mathematics and a PhD in Computer Science. He has taught a variety of university-level courses like Calculus I, II, Linear Algebra, Differential Equations, Discrete Mathematics, and Statistics. He also prepared students for math olympiads and SAT. He believes everyone can learn mathematics....

Read more
Faruk GÜLHAN, Science, Mathematics, and Mind Games Teacher

Faruk Gülhan

Subjects: Science, Mathematics, Mind Games

Medium of Instruction: Turkish

[TUR] 2005 yılı Pamukkale Üniv. Fen Bilimleri Öğretmenliği, yan dal Matematik Öğretmenliği mezunudur. 15 yıldır Türkiye’de devlet okullarında Fen Bilimleri/Matematik Öğretmenliği yapmaktadır. Ayrıca gerek devlet okullarında gerek kolejlerde ilkokul-ortaokul-lise gruplarına akıl-zeka oyunları öğretmenliği ve/veya danışmanlığı yapmaktadır. 2 yıldır Türk Beyin Takımı formatörüdür. Türkiye Zeka Vakfı İçerik Ekibi üyesidir. 2015 yılında TC MEB tarafından “Yılın Öğretmeni” seçilmiştir. ...

Read more
Şengül Arslan, Primary Teacher

Şengül Arslan

Subjects: English, Mathematics, and Science

Medium of Instruction: Turkish, English

[ENG] Şengül Arslan is a homeroom teacher. She is both a TESOL certified, and Cambridge certified English teacher and teaches English, Mathematics, and Science for young learners (from age 5 to age 9). She has been teaching for six years. She is an expert in handling teaching aids, including interactive whiteboards and presentation projectors. Sengül is also highly skilled in planning a program of study that meets the individual needs, interests, and abilities of students. Take a fun and learn with me.

Nuray Yalçın,

Nuray Yalçın

Subjects: English, School Counseling

Medium of Instruction: English, Turkish

[ENG] Nuray Yalcin is an English Teacher and School Counselor. She has experience English teaching to foreigners (children, teens, and adults). She holds a Master’s Degree from North American University Education of School Counseling and a Bachelor’ s Degree from Mustafa Kemal University ELT department (2015).
Nuray was inspired by her first English teacher to pursue teaching and implements the same welcoming atmosphere in her classroom. She has a mentoring education and she has taken an active ...

Read more
Sedat Halimi, Chemistry Teacher

Sedat Halimi

Subject: Chemistry

Medium of Instruction: English, Turkish, Albanian, Macedonian

[ENG] Sedat is a Chemistry teacher with 9+ years of experience teaching chemistry to secondary school students and five years of experience teaching physics to secondary school students. He can teach in these two subjects in English, Turkish, Albanian, and Macedonian languages.

Hasan Keskin, Turkish, Arabic, and English Teacher

Hasan Keskin

Subjects: Arabic, Turkish

Medium of Instruction: Turkish, Arabic, English

[ENG] Hasan is a veteran Arabic and Turkish teacher with 24 years of experience in teaching Arabic and five years in teaching Turkish for foreigners. He graduated from the Faculty of Theology from Marmara University. He taught Arabic for six years in a public school in Turkey. He lived in Egypt for 4.5 years. He got an Arabic certificate from Nile Language Center in Cairo. He also taught Turkish when he was there.

First come first serve

Decent and Elegant Classroom

Suitable for Group Studies

After the third lesson with a new student you refer, you'll get a 5% discount as long as you and the student you refer keep getting lessons. This is the latest update and the only valid version of the Referral Program we offer.

Address: 1501-R03, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon.

E-mail:

Tel: (+852) 2737 9985, (+852) 9608 6967

map of AhMath Tutoring Center

Academics - Mathematics (1)

SAT

SAT

The SAT is a standardized test (owned and published by the College Board, a private, nonprofit organization) widely used for college admissions in the US. It takes 3 hours to finish plus 50 minutes for the SAT with essay. Possible scores on the SAT range from 400 to 1600, combining test results from two 800-point sections: Mathematics and Critical reading and Writing. Taking the SAT is required for freshman entry to many, but not all, universities in the US.
To learn SAT Vocabulary please visit: Vocabulary.
To solve SAT Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

American College Testing

ACT - American College Testing

The ACT is a timed test, and there are 215 questions on the ACT Test, usually getting more difficult as you progress through each section. The test is made up of four individual tests, each of which is designed to measure academic achievement in a major area: English, mathematics, reading and natural sciences.
To solve ACT Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

International Baccalaureate

IB - International Baccalaureate

Math is taught at all three levels on the IB programme: Mathematics HL, Mathematics SL, Mathematics Studies SL. HL and SL are taught together for 150 hours over the two-year programme, with HL receiving an additional 90 hours. Mathematics Studies SL is taught as a single class and also receives 150 hours of teaching. All students entering the IB Diploma are required to sit an entrance test in mathematics.
To solve IB Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

Higher School Certificate Examination

HSC - Higher School Certificate Examination

The Higher School Certificate (HSC) is the credential awarded to secondary school students who successfully complete senior high school level studies (Years 11 and 12 or equivalent) in New South Wales, Australia. It was first introduced in 1967, with the last major revision coming into effect in 2001. It is currently developed and managed by the NSW Education Standards Authority (NESA) NSW.
To solve HSC Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

The International General Certificate of Secondary Education

IGCSE - International General Certificate of Secondary Education

IGCSE is the abbreviation of International General Certificate of Secondary Education. It is world most popular international certification for end of secondary school (also known as O-Level or fifth form or year 11 in respective countries and schools), before one proceeds to Advanced Level (A-Level or sixth form or year 12&13) or pre-university studies.

Available Teachers

Graduate Record Examinations

GRE - Graduate Record Examination

The Graduate Record Examination is required for admission to many graduate programs across the US. This programme reviews math and science concepts and covers strategies for taking these sections of the exam. A sample exam will be given and reviewed as final preparation.

Available Teachers

Graduate Management Admission Test

GMAT - Graduate Management Admission Test

The GMAT exam is required for admission to many graduate business programs. This programme covers strategies for taking standardized tests, basic skills needed to take the GMAT, and types of questions you are likely to encounter. A sample GMAT exam will be given and reviewed as final preparation.

Available Teachers

Secondary School Admission Test

SSAT - Secondary School Admission Test

The Secondary School Admission Test, or SSAT, is an admission test administered by the Secondary School Admission Test Board (SSATB)[where?] to students in grades 3-11 to provide a standardized measure that will help professionals in independent or private elementary, middle, and high schools to make decisions regarding student admission.

Available Teachers

Law School Admission Test

LSAT - Law School Admission Test

The The Law School Admission Test (LSAT) is a half-day standardized test administered four times each year at designated testing centers throughout the world. It is an integral part of the law school admission process in the United States, Canada, and a growing number of other countries. It provides a standard measure of acquired reading and verbal reasoning skills that law schools can use as one of several factors in assessing applicants.

Available Teachers

Hong Kong Diploma of Secondary Education

HKDSE - Hong Kong Diploma of Secondary Education

HKDSE is an academic qualification offered by Hong Kong Examinations and Assessment Authority. It is the only public examination in the new 3-3-4 education system introduced in HK secondary schools, as a replacement of the previous two years of Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) in which nearly all HK secondary student participated.
To solve HKDSE Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

Mathematical Olympiads

Mathematical & Science Olympiads

If you feel that math or biology class is too easy for you and you find some challenging math or biology studies, then you should take mathematical or bioglogy olympiads classes. You've come to the right place! This is the place where you can go further in your mathematical or biological journey.

Available Teachers

Math & Mind Games

Math & Mind Games

Give your brain a workout! Kids who play well-defined, teacher-approved Mathematical Games gain logical reasoning, problem solving, and critical thinking habits besides improving some mathematical concepts like multiplication, fractions, addition, geometry, algebra! Moreover, it's fun :-)

Available Teachers

Academics - Mathematics (2)

LGS - Liseye Geçiş Sistemi

LGS - Liselere Geçiş Sistemi

LGS, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemine verilen addır. TEOG sınavının yerine geçmiştir. İlk kez yapılan sınavda başvuru yapıp, sınava katılan öğrencilerin yaklaşık 1 milyondan fazla olduğu belirlendi. LGS, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. LGS konuları yoğun olarak 8. sınıf olarak düşünülse de, tam aksine 6. ve 7. sınıftan da soru gelmektedir ve öğrencilerin karşısına çıkmaktadır.

Available Teachers

TYT - Temel Yeterlilik Testi

TYT - Temel Yeterlilik Testi

TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçen birinci oturum sınavıdır. Herkesin girdiği bir sınav olduğu için Türkçe ve Matematik ağırlıklıdır. TYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru vardır. Sınav süresi 135 dakikadır. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanmaktadır.

Available Teachers

AYT - Alan Yeterlilik Testleri

AYT - Alan Yeterlilik Testleri

AYT (Alan Yeterlilik Testleri) öğrencilerin kendi alanlarındaki başarısını ölçen ikinci oturum sınavlarıdır. AYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru vardır. AYT 180 dakikalık bir sınavdır. TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki etmektedir. AYT'de 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilmektedir.

Available Teachers

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, Türkiye dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Available Teachers

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

DGS - Dikey Geçiş Sınavı

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan, başarılı öğrencilerin; lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), her yıl yaklaşık olarak 240 bin adayın başvurduğu ve her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı bir sınavdır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Testte 120 soru yer almaktadır. Sınavda uygulanan test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır.

Available Teachers

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

KPSS - Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanmaya konmaktadır. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. KPSS, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

Available Teachers

Academics - Science

Learn Biology

Biology

AhMath Learning Center provides a full range of Biology classes like IB Biology, SAT Subject Tests Biology, AP Biology, YKS Biyoloji, and LGS Biyoloji.

Available Teachers

Learn Chemistry

Chemistry

AhMath Learning Center provides a full range of Chemistry classes like IB Chemistry, SAT Subject Tests Chemistry, and AP Chemistry.

Available Teachers

Learn Physics

Physics

AhMath Learning Center provides a full range of Physics classes like IB Physics, SAT Subject Tests Physics, and AP Physics.

Available Teachers

Languages

Learn English

English

TOEFL is a standardized test to measure the English language ability of non-native speakers wishing to enroll in English-speaking universities.
GRE is a standardized test administered by the Educational Testing Service. It is intended to evaluate applicants seeking admission to a graduate program in English Studies.
IELTS is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers.

Available Teachers

Learn Chinese

Chinese

The People's Republic of China is among the most critical countries in the world, with a population of 1.4 billion, an economical size of approximately 15 trillion dollars, and surface measurement of nearly 10 million square kilometers. Today, it is known as the new superpower all over the world, and it is thought that it will be the biggest power by gaining the title of the largest economy in the world in 2030. China owes this rise to its economic development, and of course, this has been the result of China's strengthening its trade relations with other countries in the world.
That is why, with the 2000s, the demand for the Chinese Language has started to increase all over the world. Chinese, which has become one of the most demanded languages in recent years, is one of the most important languages of both today and tomorrow. Knowing Chinese in business life is a tremendous competence that will take almost everyone 1 step ahead.

Available Teachers

Learn Turkish

Turkish

We apply eclectic approach in Turkish Language teaching with native Turkish teachers. The aim is to enable the students to achieve the four basic language skills; listening comprehension, reading comprehension, oral and written expression, without neglecting the grammar. We ensure the students are able to learn equally the six basic skills of language; grammar, reading, listening, dictation, writing and speaking.

Available Teachers

Learn Arabic

Arabic

We apply eclectic approach in Arabic Language teaching with expert teachers. The aim is to enable the students to achieve the four basic language skills; listening comprehension, reading comprehension, oral and written expression, without neglecting the grammar. We ensure the students are able to learn equally the six basic skills of language; grammar, reading, listening, dictation, writing and speaking.

Available Teachers

Web Programming

Learn HTML5

HTML5

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications. With Cascading Style Sheets (CSS), and JavaScript, it forms a triad of cornerstone technologies for the World Wide Web. Web browsers receive HTML documents from a webserver or from local storage and render them into multimedia web pages. HTML describes the structure of a web page semantically and originally included cues for the appearance of the document.

Available Teachers

Learn CSS3

CSS3

Cascading Style Sheets (CSS) is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language. Although most often used to set the visual style of web pages and user interfaces written in HTML and XHTML, the language can be applied to any XML document, including plain XML, SVG and XUL, and is applicable to rendering in speech, or on other media.

Available Teachers

Learn PHP7

PHP7

PHP is a server-side scripting language designed primarily for web development but is also used as a general-purpose programming language. Originally created by Rasmus Lerdorf in 1994, the PHP reference implementation is now produced by The PHP Group. PHP originally stood for Personal Home Page, but it now stands for the recursive acronym PHP: Hypertext Preprocessor.

Available Teachers

Hobbies and Arts

Learn Robotics

Lego and Robotics

Robotics is the branch of science that includes mechanical engineering, electrical engineering, computer science and others. Robotics deals with the design, construction, operation, and use of robots, as well as computer systems for their control, sensory feedback, and information processing.

Available Teachers

Learn Calligraphy

Calligraphy

Calligraphy is a visual art related to writing. It is the design and execution of lettering with a broad tip instrument, brush, among other writing instruments. A contemporary calligraphic practice can be defined as, "the art of giving form to signs in an expressive, harmonious, and skillful manner".

Available Teachers

Learn Ebru Art

Ebru

Ebru is a traditional Turkish painting art, and can be defined as painting on water and transferring this painting onto paper. This style is also called marbling. It is the art of making colorful patterns by sprinkling and brushing color pigments on a pan of oily water and then transforming this pattern to paper.

Available Teachers

Go to top of page

Private Teacher/Tutor Request Form

Please complete the following form if you are seeking a teacher/tutor.

        

 
100% automatically remove the background from any photo with remove.bg